Историята на Човечеството е история на неспирната борба между Доброто и Злото и всички ние, всеки ден участваме в тази борба.
От зората на времето, хора на светлината се грижат за съхранението, укрепването и извисяването на човешкия Дух – единствен източник на сили, крепост на волята за победа и смисъл на съществувание.
За всяко живо същество, постигането на Смисъл в живота минава през търсене, грешки и страдание. Изисква стремеж към съвършенство, но носи Велика радост.

През хилядолетията, България е носила и пръскала сред народите знание, морал и сила в името на вечните вселенски ценности – Живота, Справедливостта и Красотата. Днес отново сме на кръстопът и сме поставени пред избор.

Фондация Богария избира да продължи пътя на българите