ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Градеж на нова филхармония в центъра на София – основание и източник на заслужена гордост и самочувствие за всички българи

Възстановка и изграждане на макет на антична Сердика и популяризиране на значението и ролята на столицата на България като най-стара столица в Европа

Обективна научна обосновка, преосмисляне и предефиниране на историческата ни връзка с предците ни, дали неоценим принос в развитието на съвременната човешка цивилизация.