БЪЛГАРИЦА – истинското име на азбуката ни

Всъщност въпросът за наименованието на нещата е определящ за съдбата им. Азбуката ни в това число. От това име зависи бъдещето на България.
Не от богатствата ни, не от територията и не от населението ни.

От името на азбуката !

Александър Димитров
Четете:
НЕТРАДИЦИОННО СЛОВО ЗА 24 МАЙ
Гледайте интервю:
ЗАБЛУДАТА КИРИЛИЦА
Гледайте интервю:
ЗАПЛАХИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Гледайте обобщаване на темата от първите две интервюта:
РАЗСЪЖДЕНИЯ
Гледайте интервю 1:
В ТВ "БЪЛГАРЕ"
Гледайте интервю 2:
В ТВ "БЪЛГАРЕ"