ФОНДАЦИЯТА РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ:

Градеж на нова Величествена концертна зала в центъра на София – основание и източник на заслужена гордост и самочувствие за всички българи


Защита и утвърждаване на историческата истина за Азбуката ни и ролята на България в цивилизационния растеж на човечествотоВъзстановка и изграждане на макет на антична Сердика и популяризиране на значението и ролята на столицата на България като най-стара столица в Европа