ФОНДАЦИЯТА РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ:





Градеж на нова Величествена концертна зала в центъра на София – основание и източник на заслужена гордост и самочувствие за всички българи






Защита и утвърждаване на историческата истина за Азбуката ни и ролята на България в цивилизационния растеж на човечеството



Възстановка и изграждане на макет на антична Сердика и популяризиране на значението и ролята на столицата на България като най-стара столица в Европа