ПЪТИЩА

Фондацията ще работи за укрепване и развитие на:

Нравствените устои на народа ни, като го предпазва от отрицателни влияния и поощрява развитието на националната култура.
Българската писменост и език, които са в центъра на интересите ни.
Българската музиката - съвременна , традиционна и класическа, която ще съхрани идентичността ни като народ.
Познаването на историята – нашата собствена и тази на света като единствен източник на знание и мъдрост, които ще ни водят към изграждането на един справедлив свят.
Културата - духовна и материална , като основа, която ще позволи трайното укрепване, развитие и процъфтяване на националното ни строителство – духовно,икономическо, политическо, социално и военно.