ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Укрепване духовността на България.
Съживяване и разпространение хилядолетното културно наследство на българите.
Вдъхновяване и мобилизация на българите.
Изграждане на мостове със събратята ни по света.
Защита на Живота, Справедливостта и Красотата.