22.10.2016
barselona
24.10.2016
amsterdam

Концертна сграда Амстердам

Concertgebouw in AmsterdamТази зала се намира в Амстердам и е построена по инициатива на 6 видни граждани в периода 1881- 1886 г.
Средствата за финансиране на строежа се набират от специално регистрирано за това публично дружество, чрез емисията на целеви облигации.