praga
21.10.2016
azarbeijan

Азърбайджански театър за опера и балетА операта в Баку има удивителна история.
Построена е от местния магнат Даниил Майлов заради унизително изказване на оперна прима, че никога повече няма да се върне в Баку – богат град, но без собствен театър.
Тогава Майлов заявява, че ще построи нова разкошна опера за година и кани певицата да я открие.
Строежът започва през 1910 година, като е съпровден с изключителни трудности. По този повод Тагиев – друг местен милионер обявява, че начинанието е обречено.
Майлов приема придизвикателството като предлага облог. Ако не успее да завърши в срок, ще подари сградата на Тагиев. Но, ако успее Тагиев ще заплати за строежа. Облогът е приет.
Сградата бива завършена за 10 месеца и Тагиев заплаща сумата от 250 000 рубли.