test

Фондация Богария избира да продължи пътя на Българите

Историята на Човечеството е история на неспирната борба между Доброто и Злото и всички ние, всеки ден участваме в тази борба.
От зората на времето, хора на светлината се грижат за съхранението, укрепването и извисяването на човешкия Дух – единствен източник на сили, крепост на волята за победа и смисъл на съществувание.
За всяко живо същество, постигането на Смисъл в живота минава през търсене, грешки и страдание. Изисква стремеж към съвършенство, но носи Велика радост.

През хилядолетията, България е носила и пръскала сред народите знание, морал и сила в името на вечните вселенски ценности – Живота, Справедливостта и Красотата.
Днес отново сме на кръстопът и сме поставени пред избор.

КОНЦЕРТНИ СГРАДИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ

  • barselona
  • amsterdam
  • praga
  • azarbeijan